Situasjoner
Situasjoner
Det arkeologiske rommet — Et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til av Nina Torp
 

SITUASJONER

[fade]Det arkeologiske rommet[/fade]

[fade]– Et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til[/fade]

[fade]av Nina Torp[/fade]

 
 
Situasjoner collage Nina Torp LANG.jpg
 

[fade]Hvordan tilegner vi oss kunnskap om fortiden? I tre år har billedkunstner Nina Torp fulgt de arkeologiske utgravingene langs nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal.[/fade]   

[fade]Utstillingen åpner 8. februar og varer til 3. juni 2018 i Historisk museum i Oslo.[/fade] 

 

[fade]Lenker[/fade]

 

[fade]Utstillingen SITUASJONER er et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til. 
I sin tolkning av det vitenskapelige arbeidet bruker Torp fotoserier, videoverk og skulpturelle arbeider. 

Hun har fulgt hele den arkeologiske prosessen fra gravemaskiner fjerner de øverste jordlag og arkeologene finner fragmenter fra fortiden, til disse ligger med strekkode på Kulturhistorisk Museums magasiner som en del av den norske kulturarven.

I 2016 ble første del av prosjektet SITUASJONER vist ute på to arkeologiske lokaliteter ved Arendal.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk Fotografisk Fond og Kulturhistorisk museum. 

 

Les mer om prosjektet →

Les mer om utstillingen [/fade]

 
Fill Color.jpg
 
A1 lokalitet Nina Torp.jpg

A1 — Kvastad

[fade]To tidlig mesolittiske knakkeplasser.

Da lokaliteten Kvastad A1 var i bruk i forhistorisk tid (steinalderen), lå den ved en vik. Under utgravingen av A1 fremkom to tydelige funnkonsentrasjoner med om lag 25 meters mellomrom på en liten høydeforskjell i landskapet[/fade]

 

[fade]Les mer →[/fade]

 
 
 
Screenshot 2018-01-10 23.57.30.png
 

A2 — Kvastad

[fade]Flerfaset lokalitet med funn fra tidlig- og mellommesolitikum samt spor etter tidlig jordbruk.

Utgravingen av Kvastad A2 resulterte i 16 576 gjenstandsfunn. Også her var funnene fordelt på to atskilte aktivitetsområder, det ene lå ut mot det som i dag er en større myr, Låmyra.[/fade]
 

[fade]Les mer →[/fade]

A2 metode Nina Torp.jpg
 
A2 slange Nina Torp.jpg

A9 — Kvastad

[fade]Tidligmesolittisk aktivitetsflate rundt ildsted, med spor av senere besøk og med naturlige formasjonsprosesser.

Kvastad A9 lå mellom 54 og 55 moh. Den arkeologiske undersøkelsen av lokaliteten avdekket en mindre konsentrasjon av funn av tidligmesolittisk karakter, i form av makroflekker slått fra ensidige kjerner med to motstående plattformer samt tangespisser.[/fade]

[fade]Les mer →[/fade]

 
 
 
Screenshot 2018-01-07 13.08.24.png
 
A9 funn Nina Torp.jpg

B2 — Sagene

[fade]En tidligmesolittisk lokalitet med besøk under yngre bronsealder.

Undersøkelsen av Sagene B2 avdekket to funnkonsentrasjoner på 55 og 57 moh. Sagene B2 er dermed den høyestliggende av alle E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektets undersøkte lokaliteter. Samtidig er den også den eldste, med en datering til omkring 9000 f.Kr.[/fade]

 

[fade]Les mer →[/fade]

 

B4 og B6 — Sagene

[fade]To tidlig mesolittiske boplasser.

Sagene B4 og Sagene B6 lå innerst i en vik og på hver sin side av denne, på henholdsvis 53 og 49 moh. På Sagene B4 ble det samlet inn ca. 900 gjenstandsfunn, hvor flint av god kvalitet er det nesten totalt dominerende råstoffet.[/fade]

 

 

[fade]Les mer →[/fade]

Fra metode Nina Torp.jpg
 
 
Screenshot 2018-01-07 13.10.33.png