Situasjoner
Situasjoner
Det arkeologiske rommet — Et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til av Nina Torp
 
 
 
 
 

[fade]A1 — Kvastad

To tidligmesolittiske
knakkeplasser[/fade]

 
 
 
A1 lokalitet Nina Torp.jpg
 

Da lokaliteten Kvastad A1 var i bruk i forhistorisk tid (steinalderen), lå den ved en vik. Under utgravingen av A1 fremkom to tydelige funnkonsentrasjoner med om lag 25 meters mellomrom på en liten høydeforskjell i landskapet: Kvastad A1 i nord lå ca. 53 moh. i utkanten av en større flate i med ca. 900 gjenstandsfunn og Kvastad A1 i sør lå 48–50 moh. med om lag 1200 funn i et skrånet terreng. 

Sentralt innenfor den sistnevnte funnkonsentrasjonen ble det avdekket et ildsted. Til tross for sammenfallet mellom ildstedets plassering og funnspredningen, tyder C14-dateringer på at ildstedet er langt yngre enn det innsamlede gjenstandsmaterialet. Det er store likhetstrekk i gjenstandsfunnene fra de to funnkonsentrasjonene, og i begge tilfellene antas funnmaterialet å kunne knyttes til kortvarige opphold i forbindelse med jakt/fangst/fiske. Begge kan dateres til siste del av tidligmesolitikum, og er med det om lag samtidige med flere andre undersøkte lokaliteter i nærområdet. Høydeforskjellen i landskapet åpner for en forskjell på 100–200 år for når Kvastad A1 i nord og Kvastad A1 i sør var i bruk.  

 

[fade](Kilde: G. Reitan og J.-S. F. Stokke (i trykk): Kvastad A1 – to tidligmesolittiske aktivitetsområder med skivemeisel og –avfall. I: G. Reitan & L. Sundström (red.): Steinalderen i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. Oslo, Cappelen Damm.)[/fade]

 

 
A1 felttegning fra E18 prosjektet utsnitt.jpg

[fade]↑ Felttegning av lokalitet A1. E18 Tvedestrand - Arendal prosjektet, 2015[/fade]

A1 modell i tre deler Nina Torp.jpg
 

[fade]↑ Modell av utgravet areal på A1 delt opp i de tre lagene.[/fade] 

 
 
A1 skulptur i papiermache Nina  Torp.jpg

[fade]↑ Skulptur av utgravet areal av Kvastad A1 laget i papirmasse

Dimensjoner
29x29x5 cm[/fade]

A1 skulptur i papp Nina Torp.jpg

[fade]↑ Modell av utgravet areal av Kvastad A1 i papp

Dimensjoner
29x29x5 cm[/fade]

 
 
 

A1  A2  A9  B2  B4 og B6