Situasjoner
Situasjoner
Det arkeologiske rommet — Et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til av Nina Torp
 
 
 
 
 
 
 

[fade]B2 — Sagene

En tidligmesolittisk lokalitet med besøk under yngre bronsealder[/fade]

 
 
B2_2 lokalitet Nina Torp.jpg
 
 

Undersøkelsen av Sagene B2 avdekket to funnkonsentrasjoner på 55 og 57 moh. Sagene B2 er dermed den høyestliggende av alle E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektets undersøkte lokaliteter. Samtidig er den også den eldste, med en datering til omkring 9000 f.Kr. Til sammen om lag 6800 gjenstandsfunn ble samlet inn. 

Funnmaterialet domineres kraftig av flint og omfatter typiske tidligmesolittiske redskapstyper, deriblant skiveøkser og et påfallende stort antall pilspisser og fragmenter av slike. Funnsammensetningen tyder på at produksjon og vedlikehold av redskaper og utstyr til jakt har vært sentrale aktiviteter på lokaliteten. Redskaper som antas å ha blitt brukt til bearbeiding av treverk, kjøtt, hud, bein, så som kniver, skrapere og stikler, vurderes å være for få til at lokaliteten kan betraktes som en basisboplass. Isteden kan lokaliteten ha hatt spesialfunksjoner innenfor et større kompleks av flere samtidige lokaliteter. Kokegropen som ble C14-datert til yngre bronsealder, antas å kunne ses i sammenheng med en økt utnyttelse av beite- og/eller utmarksressurser i denne perioden.

[fade](Kilde: K. Darmark (i trykk): Sagene B2. Återbesökt tidigmesolitisk lokal och kokgrop från yngre bronsålder. I: G. Reitan & L. Sundström (red.): Steinalderen i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. Oslo, Cappelen Damm.)[/fade]

 
A1 felttegning fra E18 prosjektet utsnitt.jpg

[fade]↑ Felttegning lokalitet B2. 
E18 Tvedestrand-Arendal prosjektet, 2015[/fade]

 
 
 

[fade]↑ Modell av utgravet areal av Sagene B2 i åtte trinn/ lag, satt sammen av tjue deler og fotografert samlet

Dimensjoner
70x140x22 cm[/fade]

 
B2 skulptur i papp Nina Torp.jpg
 

[fade]← Modell av utgravet areal av Sagene B2 bestående av tjue deler i  åtte trinn/lag. Denne skulpturen er konstruert i papp

Dimensjoner
70x150x22 cm[/fade]

 
 

[fade]→ Modell av utgravet areal av Sagene B2 i åtte trinn/lag. Denne skulpturen er modellert i leire

Dimensjoner
17x33x8cm[/fade]

B2 skulptur i leire Nina Torp.jpg
 
B2 modell i åtte trinn- lag Nina Torp.jpg
 

[fade]← Detalj. Modell av utgravet areal av Sagene B2 i åtte trinn/lag satt sammen av tjue deler. Denne skulpturen er konstruert i papp

Dimensjoner
70x150x22 cm[/fade]

 

A1  A2  A9  B2  B4 og B6