Situasjoner
Situasjoner
Det arkeologiske rommet — Et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til av Nina Torp
 
 
 
 
 
 
 

[fade]B4 og B6 — Sagene

To tidligmesolittiske
boplasser[/fade]

 
 
B4 lokalitet Nina Torp.jpg
 

Sagene B4 og Sagene B6 lå innerst i en vik og på hver sin side av denne, på henholdsvis 53 og 49 moh. På Sagene B4 ble det samlet inn ca. 900 gjenstandsfunn, hvor flint av god kvalitet er det nesten totalt dominerende råstoffet. 

Redskapsinventaret avviker noe fra det som vanligvis fremkommer på tidligmesolittiske korttidsanvendte lokaliteter: blant redskapene fra lokaliteten er det flere skrapere, men få pilspisser. Funnmaterialet fra Sagene B4 kan tolkes som spor etter kortvarig, spesialisert aktivitet knyttet til bearbeiding av hud. Også blant de om lag 1600 gjenstandsfunnene fra Sagene B6 dominerer flint som råstoff, men her utgjør bergkrystall og kvarts omkring en fjerdedel av funnene. I materialet fra Sagene B6 er dessuten pilspisser en tydeligere representert gjenstandskategori. På denne lokaliteten synes produksjon og vedlikehold av jaktutstyr å ha vært sentrale aktiviteter. Skiveøkser ble ikke funnet på noen av de to lokalitetene.

Begge lokalitetene har vært strandbundne. Høydeforskjellen vitner om en aldersforskjell på bare omkring 100 år, der Sagene B4 er den eldste med en datering til omkring 9000 f.Kr. Ulikhetene i råstoffbruken og innslaget av bergkrystall og kvarts på Sagene B6 fra ca. 8900 f.Kr., kan vitne om en tilvenning til den lokale råstoffsituasjonen i området.        

 
B6 felttegning av arkeolog E18 prosjektet.jpg

[fade]↑ Felttegning av lokalitet B4.
E18 Tvedestrand - Arendal prosjektet, 2015[/fade]

 

[fade](Kilde: K. Darmark (i trykk): Sagene B4 och Sagene B6. Två tidigmesolitiska boplatser inne i en vik. I: G. Reitan & L. Sundström (red.): Steinalderen i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. Oslo, Cappelen Damm.)[/fade]

 
B4 Skulpturer i fløyel.jpg
 

[fade]← Skulpturer av tekstilavtrykk i fløyel med stativer i eik.

Dimensjoner
70x50x180 cm[/fade]

 
 
SITUASJONER intervensjon_Nina Torp.jpg

[fade]↑ Intervensjon på lokalitet B4, 2016.[/fade] 

 
 
B4 Tekstilavtrykk av stein i felt Nina Torp.jpg

[fade]↑  Detalj av intervensjon på lokalitet B4, 2016. [/fade] 

 
 
B4 Work in progress tekstilavtrykk av prøverute Nina Torp.jpg

[fade]↑ Tekstilavtrykk av prøveruter. [/fade] 

 
 

A1  A2  A9  B2  B4 og B6