Situasjoner
Situasjoner
Det arkeologiske rommet — Et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til av Nina Torp
 
 
 
 
 
 

[fade]A9 — Kvastad

Tidligmesolittisk aktivitetsflate rundt ildsted, med spor av senere besøk og med naturlige formasjonsprosesser.[/fade]

 
 
NY 1,5 MB_A9 lokalitet Nina Torp.jpg
 

Kvastad A9 lå mellom 54 og 55 moh. Den arkeologiske undersøkelsen av lokaliteten avdekket en mindre konsentrasjon av funn av tidligmesolittisk karakter, i form av makroflekker slått fra ensidige kjerner med to motstående plattformer samt tangespisser. Funnkonsentrasjonen syntes å være relatert til en struktur i form av en steinpakning. Denne argumenteres for å utgjøre restene av et ildsted, alternativt et depot for kokstein.

Totalt ble det ivaretatt drøyt 200 funn av slått stein inntil denne strukturen. Undersøkelsen omfattet også enkelte nedgravde strukturer, men C14-dateringer av prøver fra disse tyder på at disse stammer fra gjentatte tilfeller av senere bruk av stedet, med resultater til mellommesolitikum, eldre bronsealder og overgangen yngre bronsealder/førromersk jernalder. I tillegg ble det undersøkt flere diffuse, groplignende strukturer, men som ble konkludert å være rester etter rotvelter og andre naturlige nedbrytningsprosesser. Konteksten og funnmaterialet skiller seg på flere punkter fra det som anses som typisk for tidligmesolittiske lokaliteter, og gir inntrykk av å være rester etter svært kortvarig bruk. 

 
A9 felttegning av arkeolog E18.jpg

[fade]↑ Felttegning av lokalitet A9. E18 Tvedestrand - Arendal prosjektet, 2015[/fade]

 

[fade](Kilde: K. Darmark (i trykk): Kvastad A9. Tidigmesolitisk aktivitetsyta runt eldstad, med senare besök och naturliga formationsprocesser. I: G. Reitan & L. Sundström (red.): Steinalderen i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. Oslo, Cappelen Damm.)[/fade]

 
 
 

[fade]→ Modell av utgravet areal av Kvastad A9 i fire trinn/lag. I denne skissen er modellen i papp delt opp for å vise de fire lagene separat og liggende horisontalt.  

Dimensjoner
70x70 cm[/fade]

A9 Nina Torpj.jpg
 
A9 skulptur i papp nr2 Nina Torp.jpg
A9 skulptur i papp nr2_2 Nina Torp.jpg

[fade]↑ Skulptur av utgravet areal av Kvastad A9 i fire trinn/lag i papp. 

Dimensjoner
32x40x27cm[/fade]

A9 modell i papp utstilt på felt Nina Torp.jpg

[fade]↑ Fotografi av modell av utgravet areal av Kvastad A9 i fire trinn/ lag. Denne skulpturen  er laget i papp og ble vist ute i felt i Arendal på utstillingen SITUASJONER 18. juni 2016.   

Dimensjoner
32x32x10 cm[/fade]

A9 skulptur i papp Nina Torp.jpg

[fade]↑   Skulptur av utgravet areal av Kvastad A9 i papp utstilt på felt i juni 2016. [/fade]

 

A1  A2  A9  B2  B4 og B6