Situasjoner
Situasjoner
Det arkeologiske rommet — Et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til av Nina Torp
 
 
 
 
 

[fade]A2 — Kvastad

Flerfaset lokalitet med funn fra tidlig- og mellommesolitikum samt spor etter tidlig jordbruk [/fade]

 
 
A2 lokalitet Nina Torp.jpg
 

Utgravingen av Kvastad A2 resulterte i 16 576 gjenstandsfunn. Også her var funnene fordelt på to atskilte aktivitetsområder, det ene lå ut mot det som i dag er en større myr, Låmyra. Hovedmengden av gjenstandsmaterialet kan ut fra typologiske og teknologiske trekk dateres til slutten av tidligmesolitikum og overgangen til mellommesolitikum, ca. 8500–8000 f.Kr. Lokaliteten var når disse besøkene fant sted strandbundet. 

Deler av funnmaterialet vitner også om bruk av stedet i mellommesolitikum, noe tre C14-dateringer til perioden 7700–7000 f.Kr. bekrefter. I dette tidsrommet har lokaliteten ikke lenger ligget helt i strandkanten, men fremdeles med lett tilgang til sjøen. I tillegg ble det funnet en fragmentert flintdolk, en flintsigd og hjerteformede pilspisser; gjenstander som er typiske for senneolitikum, ca. 2000 f.Kr. Sigden kan knyttes til høsting av korn. Lokalitetens beliggenhet i senneolittisk tid, tydelig tilbaketrukket fra sjøen, tyder på en delvis annen økonomisk bakgrunn enn sjøfangst og fiske. Dette understrekes av funn av flere ulike brente korn som ble C14-datert til senneolitikum. Sammen med en analyse av pollensammensetningen i sedimenter i Låmyra, som reflekterer vegetasjonsendringer i omgivelsene gjennom ulike deler av steinalderen, kaster Kvastad A2 nytt og viktig lys over økonomiske endringer og det tidlige jordbruket i regionen.  

 
A2 felttegning fra E18 prosjektet bw.jpg

[fade]↑ Felttegning av lokalitet A2. E18 Tvedestrand - Arendal prosjektet, 2015[/fade]

 

[fade](Kilde: G. Reitan, L. Sundström & J.-S. F. Stokke (in print): Grains of Thruth. Neolithic Farming on Mesolithic Sites. New Insights into Early Agriculture in Southeast Norway. / J.-S. F. Stokke og G. Reitan (i trykk): Kvastad A2. Lokalitet fra tidlig- og mellommesolitikum og dyrkningsspor fra mellom- og senneolitikum. I: G. Reitan & L. Sundström (red.): Steinalderen i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. Oslo, Cappelen Damm.)[/fade]

 
 
A2 på bord Nina Torp.jpg
 

[fade]← Skulptur av Kvastad A2 i papp

Dimensjoner
90x90x50 cm[/fade]  

 
A2 i styrofoam Nina Torp.jpg

[fade]↑ Skulptur av utgravet areal av Kvastad A2 i styrofoam.

Dimensjoner
31x32x6 cm[/fade]

 
A2 skulptur i leire på sokkel Nina Torp.jpg

[fade]↑ Skulptur av utgravet areal av Kvastad A2 i leire på sokkel.

Dimensjoner
10x13x9 cm[/fade]

A2 skulptur i leire Nina Torp.jpg

[fade]↑ Skulptur av utgravet areal av Kvastad A2 i leire.  

Dimensjoner
20x20x5 cm[/fade]

 

A1  A2  A9  B2  B4 og B6