Situasjoner
Situasjoner
Det arkeologiske rommet — Et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til av Nina Torp
 

SITUASJONER
Det arkeologiske rommet

— Et samtidskunstprosjekt om hvordan kulturarv blir til

 
 
Forside SITUASJONER from outer space.jpg
 

↑ Dokumentasjonsfilm av utstilling i felt i 2016
av Ingvar Flaten Aarnes.

 

[fade]SITUASJONER er et treårig tverrfaglig samarbeid mellom billedkunstner Nina Torp og Kulturhistorisk Museum.

Siden 2015 har Nina Torp fulgt de arkeologiske utgravingene langs byggingen av nye E18 mellom Tvedestrand-Arendal.[/fade] 

 
34 SITUASJONER 2_Nina Torp.jpg
 

Bildene er dokumentasjon av utstilling i felt i 2016.
Foto av Nina Torp og Ellen C. Holte /© Kulturhistorisk museum, UIO

 

[/fade]Steinalder og modernisme[fade]

[fade]Nina Torp arbeider med temaer som kulturhistorie, arkitektur og arkeologi. Gjennom fotoserier, videoverk og skulpturelle arbeider vil Torp gi et blikk utenfra på det daglige arbeide der museets ansatte etablerer vår felles kulturarv. Hvordan tilegner vi oss kunnskap om fortiden? 

«I prosjektet SITUASJONER har jeg fulgt det samtidige mennesket (arkeologene) i sin leting etter spor fra det forhistoriske mennesket; hvordan arbeider de, hva slags metoder bruker de i dette arbeidet og hvor kommer disse metodene fra? Hva slags gjenstander tar de med seg i felt i dette arbeidet, og hvordan arbeider de rent praktisk?»

 «Jeg har tatt utgangspunkt i arkeologenes vitenskapelige metode og prosessene som brukes for å grave fram artefakter. Arkeologene graver i et rutenett med koordinater for hver rute. Denne metoden gjør det lettere å få til systematiske undersøkelser og å få "kvantifiserbar dokumentasjon". På slutten av 1800 -tallet og utover 1900 -tallet, samtidig med utviklingen av modernismen, ble grunnlaget lagt for utgravningsmetoder man bruker i dag.[/fade]

 
01 SITUASJONER 1_Nina Torp.jpg
02 SITUASJONER 1_Nina Torp.jpg
16 SITUASJONER 1_Nina Torp.jpg
 
 
37 SITUASJONER 2_Nina Torp.jpg

[fade]Ved å tolke arkeologenes vitenskapelige dokumentasjon (digitale og analoge tegninger) og mine egne fotografier av utgravningene, har jeg videreutviklet denne dokumentasjonen til arbeider i forskjellige materialer. Med dette ønsker jeg å rette fokus mot metodene som kulturhistorie blir til gjennom»

Kulturvernet leverer konstant nye arkeologiske funn og fagfeltet arkeologi er i kontinuerlig utvikling. Som følge av denne prosessen endres vårt forhold til fortiden seg. Gjennom en kunstnerisk dokumentasjon og intervensjon i kulturvernets arbeid viser prosjektet SITUASJONER måtene "vår fortid" konstant skapes i møtet med nåtiden.[/fade]

[fade]Prosjektet følger det arkeologiske arbeidet fra man rydder landskapet, innledende undersøkelser og prøvestikk/graving av prøveruter, undersøkelsesstrategi og videre innsamling av funn, hvordan funn blir behandlet og bearbeidet, og hva som skjer med materialet etterpå - om det får plass i museets utstilling, i arkiv eller blir tilbakeført til jorda.

Forprosjektet til SITUASJONER, var titulert UR-FORM og åpnet i form av fire fotografier på Etnografisk bibliotek og Historisk museums antikksamling i januar 2016. 

I juni 2016 ble første del av SITUASJONER vist i form av to kunstneriske intervensjoner på to arkeologiske lokaliteter ved Arendal med tilhørende omvisning på utgravingene og formidlingsopplegg. 

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, fagområdene visuell kunst og kulturvern, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Norsk Fotografisk Fond.[/fade]

 

[fade]Om utgravingene:

I forbindelse med ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal undersøker Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 34 steinalderboplasser langs kysten av Aust-Agder. Boplassene fordeler seg innenfor tidsrommet ca. 9 000 – 1 700 f.Kr., og dekker med det hele steinalderen. Sammenlignet med områdene rundt de indre delene av Oslofjorden, er steinalderen i Aust-Agder i svært liten grad blitt undersøkt.  Det pågående, store utgravningsprosjektet fyller med det et stort kunnskapshull. Det fremgravde materialet vil gi en sjelden mulighet til å studere de lange linjene i historien, men også bruddene.[/fade]

 
 

[fade]Biografi:

Nina Torp er billedkunstner bosatt i Oslo, og utdannet ved Royal College of Art, London, Kent Institute of Art & Design, Maidstone, École des Beaux-Arts de Toulouse, Frankrike og Oslo Fotokunstskole.

Hun arbeider med prosjekter som tar for seg persepsjon og minne. Ved å researche, analysere og tolke historisk materiale undersøker hun hvordan vi skaper kultur og kollektiv hukommelse. Utgangspunktet for prosjektene hennes er ofte en kulturhistorisk gjenstand, et kunsthistorisk motiv eller et kulturelt fenomen. Arbeidene vises som installasjoner bestående av skulpturer, fotografiske serier, trykk på mdf og tapet, video. Formålet med prosjektene er å gjøre publikum bevisst på våre standardiserte måter å betrakte på. 

Flere av prosjektene er stedsspesifikke, der hun har tatt utgangspunkt i arkitekturen på steder som to arkeologiske utgravingslokaliteter i Arendal (2016), Karl-Marx-Allee i Berlin (2015) og Carl Berner plass i Oslo (2012). Hun har gitt ut flere Artist books som dokumenterer prosjektene.[/fade]

 
 

[fade]Takk til:

Nettside: Gaute Reitan for hjelp til omarbeiding og utdrag av fagtekster, og Mikkel Cappelen Smith for design og utvikling.

Prosjekt: Kulturhistorisk museum, Peter Bjerregaard, Katherine Elliott, Martin Hager-Saltnes, Ellen C. Holte og andre ansatte på KHM som har hjulpet til på prosjektet. Alle arkeologene ved E18 Tvedestrand - Arendal prosjektet og Lars Sundström (prosjektleder), Kim Darmark, Gaute Reitan, Justin Kimball, Silje Hårstad, Linnea S. Johannessen, Synnøve Viken, Birgitte Bjørkli, Jo-Simon F. Stokke, KUBEN og Marianne Eldorhagen

Key grip assistant Ingvar Flaten Aarnes.

Thomas K. Egset, Rolf T. Hatlehol, Hedvig Poppe, Studio Technika, Gro Lauvland, Catrine Thorstensen, Eva Schjølberg, Gro Botten og Turid Kjellevand.[/fade]